За нас

НАШАТА МИСИЯ

Предоставяне на медийна среда от нов тип за разпространение на реклама и интерактивна информация.

 

ЗА ФИРМАТА

„ВН Технолоджи“ ЕООД е специализирана в сферата на компютърните системи, рекламни и информационни услуги.

Дейността на фирмата започва през 2014 г. със спечелването на проект на тема „Изграждане на мрежа от мултимедийни информационно-рекламни конзоли“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO 001-1.2.03 Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност Компонент II.

Идеята за създаването на продуктът (мултимедийна информационно-рекламна конзола) се заражда поради липсата на свободен достъп до информация на публични места.

ЦЕЛИ

  • Създаване и развиване на иновативан медийна среда за разпространение на рекламни материали и актуална информация.
  • Предоставяне на достъпни в ценово отношение възможности за популяризиране на стоки и услуги.
  • Изграждане на добри и лоялни взаимоотношения с клиентите.